My Image

Kursprogram


Hjärtlungräddning Vuxen

Här kan du som företag eller privatperson lära dig att rädda liv med enkla handgrepp. Du behöver inte ha några förkunskaper. Efter avslutad kurs kan du utföra effektiv HLR och använda dig av en hjärtstartare på ett säkert sätt utan att tveka!

Kursinnehåll:

  • Kontroll av livstecken
  • Skapande av fri luftväg
  • Larm 112 på rätt
  • Effektiv HLR
  • Användande av hjärtstartare på ett säkert sätt
  • Praktisk övning på docka
  • Luftvägsstopp
  • Stabilt sidoläge

Efter genomförd kurs får du ett intyg på att du är godkänd. Intyget är giltigt 1 år.
Svenska HLR-rådet rekommenderar repetition minst 1ggr/år. 
Tidsåtgång ca 2-3h för en grupp på ca 10pers, inklusive en kort paus.

Barn-HLR för allmänheten

Hjärt-lungräddning barn, för allmänheten

Utbildningen vänder sig till alla som har ansvar för barn så som föräldrar, far- och morföräldrar, skal- och förskolepersonal och ledare inom föreningslivet med den vänder sig förstås till alla sm vill köra sig hjärt-lungräddning till barn.

Lärandemål för deltagare i Barn-HLR utbildning
Målet med utbildningen är att deltagarna ska kunna agera efter handlingsplanerna Barn-HLR och luftvägsstopp. När kursen är färdig sak du känna dig beredd och trygg i att utföra HLR till barn/hjälpa barn som har drabbats av luftvägsstopp. Du ska också vara införstådd med vikten av att förebygga barnolycksfall och att hålla dina kunskaper aktuella genom repetition.

Kursinnehåll
HLR för barn 0-1år och 1år - puberteten
Luftvägsstopp för barn 0-1 år och 1 år - puberteten
Stabilt sidoläge

S-HLR Vuxen

Den här kursen vänder sig till sjukvårdspersonal med patientkontakt.

Lärandemål för deltagare
När du har genomfört utbildningen i S-HLR vuxen ska du kunna:
Förstå vikten av tidigt larm
Utföra HLR med god kvalitet med både en- och tvålivräddarteknik på hårt underlag
Behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer för S-HLR
Behandla en patient med luftvägsstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer

Förkunskaper:
Du ska ha läst in Svenska HLR-rådets kursmaterial, som vi eller din arbetsgivare, tillhandahåller samt utfört webb-utbildning från www.hlr.nu/webbutbildning. Utskrivet utbildningsbevis medtages till kurstillfället.

Kursinnehåll:

• Kontroll av livstecken
• Skapande av fri luftväg, svalgtub, pocketmask
• Larm 112 på rätt sätt, internt larm
• Effektiv HLR med övning på docka
• Tillförsel av syrgas
• Användande av halvautomatisk hjärtstartare på ett säkert sätt
• Teamträning
• Förberedelse inför A-HLR
• Handlingsplan
• Luftvägsstopp
• Stabilt sidoläge

Efter genomförd kurs får du ett intyg. Intyget är giltigt 1 år.
Svenska HLR-rådets rekommenderar repetition minst 1ggr/år.
Tidsåtgång är ca 4h på en grupp om ca 6 pers, inklusive ett par kortare pauser. Repetitionsutbildning går något fortare ca 3,5 h.

S-HLR Barn

Hjärt-lungräddning barn, för sjukvårdspersonal

Kursen vänder sig till all sjukvårdspersonal på och utanför sjukhus, inom ambulansverksamhet och tandvård samt studenter på vårdutbildningar. Du lär dig att utföra hjärt-lungräddning till både i din yrkesfunktion och som privatperson. Ingen förberedande HLR-utbildning krävs.

Lärandemål
Efter genomgången utbildning ska du:
Känna till de vanligaste orsakerna till hjärtsopp hos barn och du kan förebygga
Förstå varför handlingsplanerna för HLR till barn respektive vuxna är olika
Kunna utföra rätt åtgärder till barn med hjärtstopp, andningsstopp och luftvägsstopp, både
som privatperson och i din yrkesfunktion

Förkunskaper
Inför kursen ska du läsa in Svenska HLR-rådets kurslitteratur S-HLR-barn samt utföra en webbutbildning, på www.hlr.nu/webbutbildning. Medtag ett utskrivet kursintyg till kurstillfället.

Kursinnehåll
Kedjan som räddar barn
Hjärtstopp hos barn i olika åldrar
Andningsstopp hos barn
Stabilt sidoläge
Barn-HLR en- och tvålivräddarteknik
Luftvägsstopp hos barn i olika åldrar
Teamträning

A-HLR Vuxen

Avancerad hjärt-lungräddning vuxen, så kallad A-HLR vuxen, är en påbyggnad på S-HLR och vänder sig till dig som är specialistsjuksköterska inom anestesi, intensivvård, HIA, prehospital samt läkare på alla nivåer.

Lärandemål för deltagare A-HLR vuxen:
Kunna utföra HLR med god kvalitet och använda både halvautomatisk och manuell defibrillator på ett effektivt och säkert sätt
Kunna behandla en patient med hjärtstopp enligt HLR-rådets riktlinjer för A-HLR
Förstå vikten av teamarbete och teamträning

Förkunskaper:
Du ska ha läst in Svenska HLR-rådets kursmaterial som vi, alt. din arbetsgivare, tillhandahåller samt genomförd webb-utbildning i A-HLR vuxentå www.hlr.nu/webbutbilding Utskrivet utbildningsbevis medtages till kurstillfället.

Kursinnehåll:

• Kontroll av livstecken
• Skapande av fri luftväg, med hjälpmedel
• Larm 112 på rätt sätt, internt larm
• Effektiv HLR med läkemedelsbehandling
• Användande av hjärtstartare på ett säkert sätt. Halvautomatisk defibrillering samt manuell defibrillering.
• Praktisk övning på docka med scenarioträning
• Teamträning
• Handlingsplan
• Luftvägsstopp
• Stabilt sidoläge
• Ev Intraosseös infart


Efter genomförd kurs får du ett intyg som är giltigt 1 år.
Svenska HLR-rådets rekommenderar repetition minst 1ggr/år.
Tidsåtgång är ca 4 - 6h på en grupp om ca 4-6 pers, inklusive några kortare pauser. Repetitionsutbildning går något fortare om ca. 3,5 h.

Instuktörsutbildningar

Instruktör Hjärt-lungräddning vuxen

Lärandemål för deltagare i instruktörsutbildning i vuxen-HLR
När du har genomgått instruktörsutbildning i vuxen-HLR ska du kunna:
Vad deltagarna ska lära sig under grundutbildningen respektive repetitionsutbildningen i vuxen-HLR.
Hur en instruktör kan skapa förutsättningar för att deltagarna kan lära sig.
Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade utbildningsmaterialet

Förkunskaper
Deltagit i vuxen-HLR grundutbildning inom två månader före instruektösutbildningen.
Sett instruktionsfilm; HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp
Läst in instruktörsbok i vuxen-HLR
Förberett träningsuppgift
Läst in första hjälpen och hjärt-lungräddning
Genomfört webbutbildning för allmänhet

Instruktör S-HLR vuxen för sjukvårdspersonal

Lärandemål för deltagare i instruktörsutbildning , S-HLR
När du genomgått instruktörsutbildning i S-HLR ska du kunna
Förstå vikten av att följa det standardiserade utbildningsprogrammet i S-HLR
Planera och genomföra såväl grundutbildning som repetitionsutbildning i S-HLR samt utbildning i Vuxen-HLR
Förstå och förklara lärandemålen för deltagare i grundutbildningen i S-HLR

Förkunskaper för deltagare i instruktörsutbildning i S-HLR
Ha tittat på Mini-Anne-filmen samt läst instruktörsbok i Vuxen-HLR
Genomfört grundutbildningen i S-HLR inom 6 månader innan instruktörsutbildningen
Inläst kursbok och instruktörsbok i S-HLR samt genomfört webbutbilrningen med godkänt resultat

Som instruktör i S-HLR får du även hålla utbildningar i Vuxen-HLR